שיעורים נוספים בסדרה

הרב שלמה דב רוזן

רב קהילת יקר-ירושלים. למד בישיבות מודרניות וחרדיות, ועשור בישיבת הר עציון. הוסמך יורה יורה ידין ידין. למד פילוסופיה וספרות באוניברסיטה העברית, ממנה קיבל דוקטורט על תזה בנושא הבסיס המטפיסי של צדק חברתי. עשה פוסט דוקטורטים במרכז אלישר באונ' בן גוריון, במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באונ' תל אביב, ובמכון טרומן באונ' העברית. הרב שלמה דב מרצה בכנסים בינלאומיים ומפרסם בכתבי עת מקצועיים בפילוסופיה ועוסק במפגשי לימוד בינדתיים. בעבר היה ר"מ בישיבת ארץ הצבי ורב קהילת בית יוסף בירושלים.

שיעורים נוספים