על הישיבה

חזון הישיבה

תורה, עולם ותיקון

מעבר הירדן הסמוך למחנים, מסמל את נקודת המעבר, את הגשר בין תרבויות, עמים, זמנים, דורות. מחנים הוא המקום בו צריך כל עברי למצוא את עצמו – תמיד במעבר.
ישיבת מחנים רוצה לצעוד על הגשר בין עולמות הרוח והמחשבה, בין עולם שמרני לעולם של חידוש, בין הלכה לחוק, בין יחיד ליחד. יהיה זה לעיתים גשר של סינתזה, לעיתים גשר שעליו מתחולל מאבק, אך תמיד יהיה זה מקום מתחדש, מעניק פרשנות, בונה כלים שבורים.
ישיבה אינה מקום ליברלי, אך גם לא שמרני וקופא על השמרים, היא מקום של בקשת האמת. אנו רוצים לברר רעיונות ללא מורא, להילחם בפחד מלשאול שאלות או להעמיד אמונה במבחן, אך כל זאת מתוך ענווה וכפיפות ליראת אלוהים ולאמונת חכמים.
אנו חפצים לחדש בהלכה, לחדש בהלכות משפחה ובהלכות קהילה ובעיקר בהלכות ציבור, הלכות שנוסדו ונתחדשו בגלות וחסר האומץ לחדש בהן. אנו רוצים לסייע בבניית חברה צודקת ומוסרית, ללמוד וללמד הלכות ציבור, להיות הקול הקורא של ההלכה אל עבר עם ישראל כולו, בהתאם לקול היוצא ממוסדות 'אור תורה סטון' ומפי העומד בראשם הרב כתריאל ברנדר.

מטרות

ישיבת אור תורה מחנים ע”ש רוברט מ. ברן היא מיסודה של אור תורה סטון, בראשות הרב ד”ר כתריאל ברנדר שליט"א.
האתר והישיבה משמשים בימה ליסודות החינוכיים עליהם עומדת אור תורה סטון, לבירור רעיוני וערכי, להגדיל תורה ולהאדירה.

צוות הישיבה