פרשת וילך

פרשת וילך

וילך: "לא אוכל לצאת ולבוא"
- רגע הפרישה של משה, האם תש כוחו?
למה הוא עוזב את ההנהגה ברגע הזה?
על זקנה, על אריכות ימים ועל רגעים מכוננים בחיים של יחידים ושל אומה.
הרבנית שירה והרבנית חמוטל על פרשת וילך