פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן

למה משה התפלל כשידע שהוא יקבל תשובה שלילית מהקב"ה? ולמה צריך לחזור ולשחזר את מעמד הר סיני ואת עשרת הדיברות? משה מתחנן בפרשת ואתחנן, ומלמד אותנו להתפלל, וגם שלא להתייאש. הרבנית שירה והרבנית חמוטל על פרשת ואתחנן