פרשת שופטים

פרשת שופטים

מי ראוי לשבת על כס המשפט?
איזה אנשים ראויים לשפוט?
ואיזה אנשים ראויים לצאת למלחמה,
ומי מוטרד כל כך מהחיים שהשאיר בבית, ועל כן משוחרר מן המלחמה?
הרבנית חמוטל והרבנית שירה על פרשת שופטים