פרשת ראה

פרשת ראה

איך הופכים עם של נוודים למחוברים לארץ ישראל?

מה הקשר בין מקום ובין זיכרון?

על כוחו של מקום והכנה לכניסה לארץ.

הרבנית שירה והרבנית חמוטל על פרשת ראה