פרשת עקב

פרשת עקב

איך מתמודדים עם עקרות?

עם תחושת חוסר תמידית?

ומה עושים עם שפע?

הפרשה עוברת בין מצב של חוסר עמוק ובין ברכה גדולה שעלולה להביא לשכחת השם.

הרבנית שירה והרבנית חמוטל בקריאה עדינה של פרשת עקב