פרשת ניצבים

פרשת ניצבים

למה מתייצבים למעמד?
ואיך התקיימות הברכות והקללות מעידות על הקשר בין עם ישראל והקב״ה?
הרבנית שירה והרבנית חמוטל על פרשת ניצבים