פרשת כי תצא

פרשת כי תצא

באיזה מצב נפשי נמצא חייל במלחמה?
מה התורה דורשת ממנו? מיהי אשת יפת תואר?
על גבולות, על תשומת לב ועל רחמים שהתורה מבקשת לעורר בנו,
הרבנית חמוטל והרבנית שירה על פרשת כי תצא