פרשת כי תבוא

פרשת כי תבוא

על מצות ביכורים שמאפשרת להודות על הגידולים הראשונים שגדלו לנו בארץ ישראל.
על הבחירה בין טוב ובין רע, ועל ברכה וקללה.

איך משפיעה הכניסה לארץ על עיצוב היחיד והכלל, הקהילה?

הרבנית שירה והרבנית חמוטל על פרשת כי תבא