פרשת האזינו

פרשת האזינו

מה מיוחד כל כך בפרשת האזינו?
איך שירה מפעילה אותנו בדרך שונה מדיבור?
למה בוחר משה לסיים את הנאום שלו דווקא בשירת האזינו?

הרבנית חמוטל והרבנית שירה סוגרות את חמשת החומשים בשירה,
חזק חזק ונתחזק