פרשת צו

פרשת צו

האם היה מתח בין משה ואהרון? מהי אש התמיד?
מה מיוחד בה כל כך? ולמה צריך טקס מיוחד למשיחת הכהנים?
הרבנית שירה והרבנית חמוטל על פרשת צו