פרשת דברים

פרשת דברים

איך הפך משה מאיש שאינו "איש דברים" לדובר של חומש שלם?
חומש דברים נפתח עם נאום חייו של משה,
איך הוא מתמודד עם הבדידות של ההנהגה? וב
מה הוא מברך את העם בפרשה הראשונה בחומש?
פרשת דברים