פרשת שלח

פרשת שלח

פרשת שלח -
על חיפוש דרך נכונה,
על החמצה ועל חיבור בין ארץ ושמיים.

הרבנית שירה והרבנית חמוטל יוצאות לתור עם המרגלים