פרשת פנחס

פרשת פנחס

האם פנחס הוא מודל למנהיגות?
מה חשבו חז"ל על פנחס?
ואיך כל זה קשור לבנות צלופחד?
על הליכה כנגד הזרם, על המחירים שמשלם מי שעושה את זה
ועל יוזמה בפרשת פנחס