פרשת מטות - מסעי

פרשת מטות - מסעי

פרשת מטות מסעי קוראת להתבונן בתשומת לב למילים שלנו,
לחינוך הילדים שלנו ולכיוון אליו אנחנו רוצים ללכת.
מה ענה משה לראובן גד וחצי המנשה?
ומה אנחנו שמים בראש סדר העדיפויות שלנו?
הרבנית חמוטל והרבנית שירה מסיימות את ספר במדבר