פרשת קרח

פרשת קרח

למה האדמה פערה את פיה?
מה היה נורא כל כך בחטאו של קרח?
על ההבדל שבין ירידה מטה ועליה למעלה,
הרבנית שירה והרבנית חמוטל על פרשת קרח