פרשת חוקת

פרשת חוקת

משה רבנו האח השכול.
פרשת חוקת: איפה השכול פוגש את חמוטל ושירה?
ואיך הוא משפיע על משה?