פרשת בהר- בחוקותי

פרשת בהר- בחוקותי

׳נותן לפניכם ברכה וקללה׳-
על ההתמודדות עם הרוע שבעולם, ועוד יותר,
מה עושים עם כל הטוב הזה?