פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

״מנהיג נולד״ -
איך מגדלים מנהיגים טובים?
ומה מלמד אותנו גדול המנהיגים, משה רבנו?
הרבנית שירה והרבנית חמוטל על פרשת בהעלותך