פרשת במדבר

פרשת במדבר

פרשת במדבר.
האם המדבר הוא מקום קשה ומפחיד, או אולי מאפשר וקסום?
הרבנית שירה והרבנית חמוטל
פותחות חומש חדש ומדברות על סודו של המדבר.