פרשת אחרי מות - קדושים

פרשת אחרי מות - קדושים

פרשת אחרי מות קדושים- מה אנו זורקים לעזאזל? ומה מסמל  השעיר הנזרק?
על בחירה חופשית ועיסוק מודרני בקדושה.