שמונבה קבצים א שצ 2

...

2

9

2020

דף מקורותיש לי שאלה