שיטת בעל העיטור בקדירה שבישל בה בשר או חלב

...

3

9

2019

שיטת בעל העיטור בקדירה שבישל בה בשר או חלב

דף מקורותיש לי שאלה