ספק ספיקא משם אחד והצורך שיהיה הספק ספיקא מתהפך

...

4

9

2019

ספק ספיקא משם אחד והצורך שיהיה הספק ספיקא מתהפך.

דף מקורותיש לי שאלה