רוב וקבוע; קבוע דרבנן

...

4

9

2019

המשך רוב וקבוע; קבוע דרבנן.

דף מקורותיש לי שאלה