רוב וקבוע

...

4

9

2019

רוב וקבוע

דף מקורותיש לי שאלה