נפל מתערובת שנאסרה ואבד

...

4

9

2019

נפל מתערובת שנאסרה ואבד.

דף מקורותיש לי שאלה