נפל מתערובת שנאסרה ואבד

...

4

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה