נפל מתערובת שנאסרה והתערב באחרים

...

4

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה