נפל מתערובת שנאסרה והתערב באחרים

...

4

9

2019

נפל מתערובת שנאסרה והתערב באחרים.

דף מקורותיש לי שאלה