דבר יש לו מתירין (חלק 1)

...

4

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה