קדירה שתחבו בה כף חלבית וכף בשרית

...

3

9

2019

קדירה שתחבו בה כף חלבית וכף בשרית

דף מקורותיש לי שאלה