כא השבת אבידה

...

7

10

2019

כא השבת אבידה

דף מקורותיש לי שאלה