כ יציאה למלחמה

...

7

10

2019

כ יציאה למלחמה

דף מקורותיש לי שאלה