ירושלמי בן סורר 9

...

22

9

2019

שלושה דברים שאם מחל 'הנפגע' מחולים

דף מקורותיש לי שאלה