ירושלמי בן סורר 7

...

22

9

2019

הגדרות גנב וגזלן

דף מקורותיש לי שאלה