ירושלמי בן סורר 5

...

22

9

2019

הבבלי לעומת הירושלמי בסוגיית גידים הרכים; אכל בחבורת מצוה/שקצים ורמשים

דף מקורותיש לי שאלה