ירושלמי בן סורר 4

...

22

9

2019

אכילתו סחוסים, גידים הרכים לעניין פסח

דף מקורותיש לי שאלה