ירושלמי בן סורר 3

...

22

9

2019

אכילת הבשר מהובהב וקנייתו בזול

דף מקורותיש לי שאלה