ירושלמי בן סורר 2

...

22

9

2019

בן סורר כגזירת מלך

דף מקורותיש לי שאלה