ירושלמי בן סורר 12

...

22

9

2019

פוגם שטרו ומת; בן סורר נידון על שם סופו; יין ושינה לרשעים ולצדיקים; בא במחתרת; דיני רודף

דף מקורותיש לי שאלה