ירושלמי בן סורר 11

...

22

9

2019

הפוגמת והפוחתת כתובתה; עד אחד מעיד שהיא פחותה; גביה שלא בפניו

דף מקורותיש לי שאלה