יב שיעור ראשון

...

7

10

2019

יב שיעור ראשון

דף מקורותיש לי שאלה