התוחב כף חלבית בקדירת בשר

...

3

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה