חתיכה נעשית נבילה בכלים

...

3

9

2019

חתיכה נעשית נבילה בכלים

דף מקורותיש לי שאלה