https://www.youtube.com/watch?v=ELFt1oDuILI

חלק ו' - איך ניגשים לתפילה

...

16

5

2020

דף מקורותיש לי שאלה