הקדמה להלכות איסור והיתר

...

3

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה