הקדמה להלכות איסור והיתר

...

3

9

2019

שיעור פתיחה כללי לנושאי איסור והיתר

דף מקורותיש לי שאלה