הגדרת הבהמה שבשרה אסור לבשל בחלב

...

3

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה