הגדרת הבהמה שבשרה אסור לבשל בחלב

...

3

9

2019

דרשות המכילתא, הגדרת הבהמה שבשרה אסור לבשל בחלב, האם שבחלבה נאסר לבשל.

דף מקורותיש לי שאלה