חתיכה שנאסרה ואחר כך התבטל האיסור

...

4

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה