אין מבטלין איסור לכתחילה (חלק 2)

...

4

9

2019

אין מבטלין איסור לכתחילה (חלק 2)

דף מקורותיש לי שאלה