אין מבטלין איסור לכתחילה (חלק 1)

...

3

9

2019

אין מבטלין איסור לכתחילה (חלק 1)

דף מקורותיש לי שאלה